Jätelain valvonta

Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista. Valvonnalla varmistetaan osaltaan jätehuollon asianmukainen järjestäminen. Ympäristönsuojelun viranhaltijoille voi ilmoittaa esim. maastoon laittomasti jätetyistä jätteistä ja muusta roskaamisesta.

Rakennuksien ympäristön epäsiististä ulkovarastoinnista voi ottaa yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan.