Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Lempäälän kunnan ympäristöviranhaltijat hoitavat myös Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasiat. Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun lupaviranomainen on Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta. Lisätietoja ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasioista löydät Lempäälän kunnan internet-sivuilta.

Lupien ja ilmoitusten käsittelystä peritään voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-aines-taksan mukainen maksu.

 

Vireillä olevat luvat ja ilmoitukset
Tällä sivulla on ympäristönsuojelussa kuulutettavat vireillä olevat luvat ja ilmoitukset

Hakija: Narvan biokaasu Oy
Hakemus: Ympäristölupahakemus biokaasulaitoksen toiminnalle
Vireilletulo: 21.6.2021
Kuulutus: 3.9.-10.10.2021
Hakemusasiakirjat:

Ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus
Ympäristölupahakemus
Ympäristölupahakemuksen täydennys