Vireillä olevat luvat ja ilmoitukset

Tällä sivulla on ympäristönsuojelussa kuulutettavat vireillä olevat luvat ja ilmoitukset.

 

Hakija: Narvan biokaasu Oy
Hakemus: Ympäristölupahakemus biokaasulaitoksen toiminnalle
Vireilletulo: 21.6.2021
Kuulutus: 3.9.-10.10.2021
Hakemusasiakirjat:

Ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus
Ympäristölupahakemus
Ympäristölupahakemuksen täydennys
Ympäristölupapäätös
Ympäristölupapäätöstä koskeva kuulutus