Vesiliikennelain mukainen lupa

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tarvitaan, jos tapahtuma järjestetään toistuvasti tai säännöllisesti. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on jo myönnetty ympäristölupa tai jos alue on kaavassa erikseen osoitettu tällaista toimintaa varten.

Vesilahden kunnan ympäristövalvonta vastaanottaa lupahakemukset vesiliikennelain mukaisiin lupa-asioihin. Lisätietoa saa ympäristötarkastajalta.

Maksullisuus
Perittävä maksu ilmenee ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta.

Toimi näin
Lupahakemuksessa pitää olla kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen, joka toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse Vesilahden kuntaan.