Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Tiettyjen ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröintimenettelystä saa lisätietoja ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, joissa käytetään orgaanisia liuottimia. Rekisteröinnin yhteydessä varmistetaan, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Vesilahden kunnan ympäristövalvonta vastaanottaa ilmoitukset toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lisätietoa ympäristötarkastajalta.

Maksullisuus
Perittävä maksu ilmenee ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.

Toimi näin
Rekisteröinti tapahtuu toiminnan mukaan soveltuvalla rekisteröinti-ilmoituksella.
Ilmoitus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse kuntaan.