Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastossa ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestetään moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, on tällaiseen toimintaan haettava lupaa kunnan ympäristöviranomaiselta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle. Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Maastoliikennelain mukaisissa lupa-asioissa lähetä lupahakemus liitteineen Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun. Lisätietoa ympäristötarkastajalta.

Toimi näin
Lupahakemukseen on liitettävä kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen, joka toimitetaan sähköpostitse kuntaan.