Ilmoitus melusta ja tärinästä

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristövalvonnalle. Melu- ja tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään Vesilahden osalta, mistä toiminnoista meluilmoitus tulee tehdä.

Maksullisuus
Perittävä maksu ilmenee ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.

Toimi näin
Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojelu käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Ilmoitus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Lisätietoa ympäristötarkastajalta.