Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) täytäntöön panemiseksi. Määräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.05.2013 § 35 hyväksynyt Vesilahden kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset.

Vesilahden kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.8.2013.