Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteen huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Vesilahden kunnanvaltuuston kokouksessa 27.05.2013 § 35.

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ollaan päivittämässä. Ehdotus päivitetyistä ympäristönsuojelumääräykistä perusteluineen on nähtävillä oheisesta linkistä.