Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen kunnassa. Ympäristönsuojelun kokonaisuuteen kuuluvat mm. kunnalle määrätyt ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto- ja vesilain mukaiset tehtävät.

Tavoitteena on turvata kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö.

Lempäälän kunnan ympäristövalvonnan viranhaltijat hoitavat myös Vesilahden ympäristönsuojelun tehtävät. Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat valmistelevat asiat lautakunnan käsiteltäväksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristönsuojelun viranhaltijoille.

Viranhaltijat ovat pääosin tavattavissa Lempäälän toimipisteessä (Tampereentie 8, Lempäälä). Asiakaspalveluajasta kannattaa sopia etukäteen varaamalla aika viranhaltijalta.