Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen kunnassa. Ympäristönsuojelun kokonaisuuteen kuuluvat mm. kunnalle määrätyt ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto- ja vesilain mukaiset tehtävät.

Tavoitteena on turvata kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö.

Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Ympäristötarkastaja valmistelee asiat lautakunnan käsiteltäväksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristötarkastajalle.

Ongelmatilanteissa ota yhteys

Vesilahden  ympäristötarkastajaan Suvi Kärmeniemeen.

Ympäristövahingoista, joissa on ympäristön pilaantumisen tai terveyshaitan vaara ja jotka edellyttävät välittömiä torjuntatoimenpiteitä (esim. öljy- tai kemikaalivahingot) tulee aina ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.
Vesihuollon vikatilanteissa kuten pumppaamovuodoissa: Vesihuollon vikapäivystys 24h, Lempäälän vesi,  p:040 8320200.