Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen kunnassa. Ympäristönsuojelun kokonaisuuteen kuuluvat mm. kunnalle määrätyt ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto- ja vesilain mukaiset tehtävät.

Tavoitteena on turvata kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö.

Lempäälän kunnan ympäristövalvonnan viranhaltijat hoitavat myös Vesilahden ympäristönsuojelun tehtävät. Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat valmistelevat asiat lautakunnan käsiteltäväksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristönsuojelun viranhaltijoille.

Viranhaltija on paikalla Vesilahdella pääsääntöisesti parillisten viikkojen tiistaisin. Muutoin viranhaltijat ovat tavattavissa Lempäälän toimipisteessä (Tampereentie 8, Lempäälä). Asiakaspalveluajasta kannattaa sopia etukäteen varaamalla aika viranhaltijalta.