Vesistöt

Vesilahden pinta-alasta lähes 15% on järviä (noin 53 neliökilometriä). Vesilahdella on 48 järveä, joista suurimpiin kuuluvat Pyhäjärven Alhonselkä, Laukonselkä ja Sakaselkä (45 neliökilometriä Vesilahdella), Suonojärvi (2,2 neliökilometriä) ja Iso-Arajärvi (1,5 neliökilometriä Vesilahdella). Jos Pyhäjärveä ei oteta lukuun, Vesilahden järvien keskimääräinen pinta-ala on kuitenkin pieni (2 ha). Suurimmat joet Vesilahdella ovat Mantereenjärveen laskeva Koskenjoki ja Alhonselkään laskeva Naarvanjoki.

Vesilahden vesistöjen vedenlaatu

Vesilahden järvien ja jokien vedenlaatua on tutkittu jo vuodesta 1963. Vesilahden vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti vuosittain rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän vesistötarkkailuohjelman mukaisesti.

Vesistötarkkailuohjelma 2015-2025

Uusimmat vedenlaatutiedot löytyvät liitetiedostoissa olevista vedenlaaturaporteista. Vesilahden useimpien järvien vedenlaadusta löydät lisäksi tietoa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n järvien vedenlaatupalvelusta.

Järviwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Palvelusta löytyy perustiedot kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistä Suomessa ja valmiit työkalut, joilla käyttäjät voivat jakaa muun muassa valokuvia ja havaintoja.

Vesistöjen kunnostus ja hoito

Suomen ympäristöhallinnon verkkosivuilla kannattaa käydä tutustumassa vesistöjen kunnostussivustoon , kun suunnittelee lähivesistönsä kunnostusta ja hoitoa.

Vesistön kunnostamisesta, esimerkiksi ruoppaamisesta ja vesikasvien niitosta, tulee tehdä ilmoitus vesirakennustyöstä Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Vesilahden kunta myöntää kestävän kehityksen omatoimirahaa myös vesistökunnostuksiin

Ohessa hakuohje ja lomakepohja vuosittain loppukeväästä haettavaan kestävän kehityksen omatoimirahaan vesistökunnostusten osalta.

Omatoimirahan hakuohje

Omatoimiraha lomake vesistökunnostukset