Kestävän kehityksen omatoimiraha

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta julistaa uudelleen haettavaksi omatoimisten ympäristönhoito- ja kunnostustoimenpiteiden edistämiseen tarkoitetun kestävän kehityksen omatoimirahan vuodelle 2022. Määräraha on tarkoitettu kunnan yhteisöille omatoimisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhteisen ympäristön puhtautta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Omatoimirahan myöntämisen oleellisia edellytyksiä ovat mm. hankkeiden suunnitelmallisuus ja hankkeiden omatoimisuus (omarahoitus/talkootyöt). Avustusta voivat hakea esimerkiksi ympäristön- ja maisemanhoitoon, vesien kunnostukseen sekä luonnonsuojelullisiin hoitotoimenpiteisiin. Avustus on enimmillään 30 % toimenpiteiden kustannuksista, enintään 500;- euroa / kohde.

Hakemus tehdään vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella. Vesistökunnostushankehakemus on kuitenkin tehtävä aina lomakkeella. Ohessa tarkemmat hakuohjeet sekä lomakkeet hankkeiden omatoimirahan hakemiseksi (vesistöhankkeet omana lomakkeena, muut kuin vesistöhankkeet omanaan).

Omatoimirahan hakuohje

Omatoimirahan lomake vesistökunnostuksiin

Omatoimirahan lomake muihin kuin vesistökunnostuksiin

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 12.08.2022 mennessä osoitteella: Vesilahden kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta/omatoimiraha, Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti tai sähköpostitse osoitteeseen vesilahdenkunta@vesilahti.fi.