Kestävän kehityksen omatoimiraha

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta julistaa haettavaksi omatoimisten ympäristönhoito- ja kunnostustoimenpiteiden edistämiseen tarkoitetun kestävän kehityksen omatoimirahan vuodelle 2022. Määräraha on tarkoitettu kunnan yhteisöille omatoimisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhteisen ympäristön puhtautta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Omatoimirahan myöntämisen oleellisia edellytyksiä ovat mm. hankkeiden suunnitelmallisuus ja hankkeiden omatoimisuus (omarahoitus/talkootyöt). Avustusta voivat hakea esimerkiksi ympäristön- ja maisemanhoitoon, vesien kunnostukseen sekä luonnonsuojelullisiin hoitotoimenpiteisiin. Avustus on enimmillään 30 % toimenpiteiden kustannuksista, enintään 500;- euroa / kohde.

Hakemus tehdään vapaamuotoisesti tai vesistöhankkeiden osalta erillisellä lomakkeella. Ohessa tarkemmat hakuohjeet sekä lomake vesistöhankkeiden omatoimirahan hakemiseksi.

Omatoimirahan hakuohje
Omatoimirahan lomake vesistökunnostuksiin

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 01.05. mennessä  osoitteella: Vesilahden kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta/omatoimiraha, Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti tai sähköpostitse osoitteeseen vesilahdenkunta@vesilahti.fi.