Vinkkejä ja linkkejä kestävään arkeen työssä ja kotona

Jotta hiilineutraalin kunnan tavoitteet toteutuisivat, tarvitaan jokaisen aktiivista otetta. Kuntalainen voi valinnoillaan, teoillaan ja sanoillaan vaikuttaa ilmaston ja ympäristön hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen hillintään. Tärkeää on esimerkiksi pohtia omaa liikkumistaan ja kuluttamistaan, ruokavalintojaan sekä asumiskuluja.

Suurin osa Vesilahden kasvihuonekaasuista syntyy tieliikenteestä ja maataloudesta. Kestävää liikkumista voi pyrkiä edistämään suosimalla julkista liikennettä, pyöräilyä ja kävelyä tai kimppakyytejä. Kuntalaisena olet myös kuluttaja. Kestämättömällä kuluttamisella tarkoitetaan paljon kasvihuonekaasuja ja jätettä tuottavaa sekä energiaa ja luonnonvaroja tuhlaavaa tavaran tai palvelun kuluttamista. Kulutusvalinnoilla on väliä ja kestävästi valitsemalla voit vähentää hiilijalanjälkeään noin 20–40 prosenttia. Lisäksi usein unohdetaan, että myös asuminen itsessään on kuluttamista esimerkiksi lämpöenergian kautta. Vaihtamalla kestävämpään lämmitysratkaisuun teet palveluksen itsellesi, mutta myös ympäristölle.

Alla olevan kuvan takaa löydät esimerkkejä ja linkkejä, joiden kautta voit lukea tietoa kestävästä elämäntavasta ja näin vaikuttaa oman kestävän arjen luomiseen.