Tavoitteista toiminnaksi -ilmastohanke

Keväällä 2019 Vesilahden kunta haki yhdessä Lempäälän kunnan kanssa ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustusta aloittaakseen työn ja suunnittelun kohti hiilineutraalia Vesilahtea ja Lempäälää 2030 . Ympäristöministeriö myönsi avustuksen toukokuussa.

Ilmastohankkeen tavoitteena on tehdä HINKU-tavoitteista (hiilineutraali kunta) konkreettisia toimenpiteitä. Hankkeen avulla muunnetaan kunnassa poikkihallinnollisen yhteistyön avulla hiilineutraalisuustavoite osaksi arjen toimintaa ja näin vähennetään merkittävästi kunnan kasvihuonepäästöjä. Ympäristöministeriön myöntämällä avustuksella Lempäälän kuntaan on palkattu projektityöntekijä edistämään hiilineutraalin kunnan tavoitteita sekä Lempäälässä että Vesilahdella.

Hanke sisältää useita toimenpiteitä, joita toteuttamalla edistetään hiilineutraalisuutta kunnan eri toimialojen keskuudessa. Toimenpiteitä kunnan toimialoille ovat muun muassa ilmastoviesinnän ohjeet ja ilmastotyön perustietopaketti kunnan työntekijöille. Näiden lisäksi hankkeen aikana arvoidaan HINKU-toiminnan vaikuttavuutta ja laajennetaan ilmastohanke myös kuntaorganisaation ulkopuolelle.

Ilmastohankkeen avulla saadaan ilmastotyölle kunnissa selkeät toimintamallit suunnittelusta seurantaan asti. Sen avulla saadaa koottua kattavasti taustatietoa kunnan eri toimintojen päästövaikutuksista ja ilmastototyön vaikuttavuudesta. Hanke sitouttaa molemmissa kunnissa koko kuntaorganisaation ilmastotyöhön. Kuntaorganisaation lisäksi hanke pyrkii tukemaan kuntalaisia ja yrityksiä omassa ilmastötyössään toimimalla esimerkkinä, tarjoamalla ohjeita ja hyviä käytäntöjä ja osoittamalla, että ilmastoasioissa aidosti toimitaan eikä vain puhuta. Hanke on tähän mennessä keskittynyt pääosin Lempäälän kunnan toimenpiteiden edistämiseen, mutta vuoden 2020 aikana hanketta edistetään enemmän myös Vesilahdella. Esimerkiksi keväällä järjestetään Vesilahden kuntaorganisaatiolle oma työpaja, jossa suunnitellaan ilmastotoimia.

Hankkeen etenemistä ja vaikuttavuutta seuraa Lempäälän kunnan energia- ja ilmastotyöryhmä, joka kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Työryhmä ohjaa hankkeen toteuttamista ja huolehtii siitä, että hankkeen aikataulutetut toimenpiteet tehdään suunnitelman mukaisesti. Hankkeen etenemisestä ja sen vaikuttavuudesta raportoidaan myös Lempäälän kunnan johtoryhmälle ja Vesilahden kunnan johdolle puolivuosittain.

Vuoden 2020 aikana hanke on saatu päätökseensä. Hankkeen kulusta, toimintatavoista, aikataulusta ja havainnoista on julkaistu opas: Tavoitteista toiminnaksi – Opas kohti hiilineutraalia kuntaa 2030. Oppaan tarkoitus on olla apuna muille kunnille, jotka suunnittelevat ilmastotoimenpiteiden tekoa. Oppaasta muut kunnat saavat vinkkejä siihen, miten ilmastotyötä pystytään viemään tavoitteista ja suunnitelmista kohti käytännön toimenpiteitä. Pääset lukemaan opasta alla olevaa kuvaa klikkaamalla (avautuu uuteen välilehteen).