Pirkanmaan maakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun ilmastotyö

Ilmastotyö Pirkanmaalla

Maakuntatasolla Pirkanmaalla ilmastotyötä edistävät Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus. Maakuntayhteistyö on tärkeää, koska yhteistyöllä kunnat saavat enemmän aikaan ja tulokset ovat parempia.

ELY-keskus ylläpitää Pirkanmaan MAHKU -verkostoa (maakuntien hinku-työ), jonka myötä Ely-keskus, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseudun ja Hinku-kuntien edustajat kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan ilmastotyön tapoja ilmastofoorumiin.

Kuvaa klikkamalla pääset tutustumaan ympäristöohjelmaan tarkemmin.

Pirkanmaan maakunnalla on  oma ympäristöohjelma – Ympäristöviisas Pirkanmaa 2040, jossa maakunta on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2040 mennessä. Ohjelman tavoitteena on edistää tavoitteita ja keinoja, joiden avulla voidaan vastata globaaleihin ja kansallisiin ympäristötavoitteisiin. Pirkanmaalla on paljon vahvuuksia olla hiilineutraali maakunta. Ympäristöohjelmaan on koottu neljä kehittämiskokonaisuutta, eli viisautta, joilla pyritään edistämään Pirkanmaan ilmastotavoitteita ja saamaan haluttuja tuloksia vuoteen 2040 mennessä. Näitä ”viisauksia” ovat rakenneviisas, liikkumisviisas, kiertoviisas  ja lähiviisas. Viisauksien alla on useita tavoitteita. Rakenneviisaalla tarkoitetaan yhdyskuntarakenteen monipuolisuutta, vähähiilisyyttä ja ekologisesti toimivaa viher- ja siniverkkoa. Hyvä esimerkki rakenneviisaan toimenpiteistä on edistää maakuntakaavan ympäristötavoitteita. Kiertoviisaalla tarkoitetaan maakuntaa, jossa kiertotalous on kaiken  ytimessä. Kiertoviisaasta hvyä esimerkki on ruokahävikin vähentäminen ja biojätteen kierrätysasteen nostaminen. Liikkumisviisaalla tavoitteella tarkoitetaan, että vuoteen 2040 mennessä Pirkanmaalla voi liikkua helposti ja päästöttömästi. Hyvä esimerkki liikkumisviisaan toimenpiteestä on liityntäpysäköintimahdollisuuksien lisääminen. Viisauksien lisäksi ympäristöohjelmassa on kaksi poikkileikkaavaa toimintaperiaatetta, joita ovat kokeilukyvykkyys ja tieto- ja asennekyvykkyys. Kokeilukyvykkyyden ansiosta Pirkanmaalla uudet tavat ja toimenpiteet syntyvät kokeilujen ja pilottien ansioista. Tieto- ja asennekyvykkyys nousee esiin vaalimalla laadukasta ja saatavilla olevaa tietoa.

 

Ympäristöviisas Pirkanmaa 2040 -ympäristöohjelman pohjalta on luotu Ympäristöviisas Pirkanmaa -sivusto, josta voi lukea lisää ajankohtaista tietoa maakunnan ympäristötyön lähtökohdista, tavoitteista ja kehitysaskelista. Ympäristöviisaasta Pirkanmaasta löytää oikean sivupalkin linkin takaa.

Kuvaa klikkaamalla pääset tutustumaan Ympäristöviisas Pirkanmaa -sivustolle.

 

Näiden lisäksi Pirkanmaan maakunta on yksi seitsemästä maakunnasta, jotka ovat mukana Suomen Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa (CANEMURE). Hanke on kuusivuotinen EU:n Life -hanke, jota Pirkanmaalla koordinoivat Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös osahankkeita, joista yksi on Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittäminen.

Kuvaa klikkaamalla pääset tutustumaan tarkemmin CANEMURE -hankkeeseen.

 

Tampereen kaupunkiseudun ilmastotyö

Maakuntatasoisen ilmastotyön lisäksi, Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Ylöjärvi ja Tampere ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, Hiilineutraali Tampereenseutu 2030. Yhteinen tavoite vaatii taakanjaksoa, jossa jokaisella kunnalla on kunnalle ominaiset päästövähennyskeinot. Esimerkiksi pienempi kunta, jolla on paljon vapaata maa-alaa voi lisätä hiilinielujen määrä, kun taas isompi voi panostaa kestävämpien liikennemuotojen kehittämiseen, kuten pyöräväylien sujuvoittamiseen.

Kaupunkiseudun yhteinen tavoite on vähentää seudun kasvihuonepäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Loput 20 % päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. Tavoite on sama, kuin HINKU-tavoite, joten tavoitteen edistäminen on helpompaa, koska kaikki seutukunnan kunnat kuuluvat HINKU-verkostoon.

Jotta hiilineutraalisuuteen päästään, tarvitaan erilaisia ilmasto- ja energiatavoitteita, joita ovat hiilineutraalisuuden lisäksi eheä maankäyttö ja kestävä liikenne, uudistuva energian tuotanto ja kulutus, resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto, sopeutuva kaupunkiseutu, kehittyvä ilmastotyö ja tavoiteluonnoksen kuntalausunnot.

Klikkaamalla kuvaa saat lisätietoa kaupunkiseudun ilmastityöstä.