Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys käsittää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulman.

Kestävän kehityksen edistämiseksi useassa kunnassa on laadittu paikallisagendoja eli kestävän kehityksen toimintaohjelmia, joiden tavoitteena on esittää pitkän tähtäimen suunnitelma kestävän kehityksen toteuttamiseksi omassa kunnassa.

Vesilahdella kestävän kehityksen toimintaohjelmaa alettiin laatia 2000-luvun alussa ja laatimiseen osallistui monipuolisesti kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakunnan työntekijöitä, paikallisia yhdistyksiä sekä vesilahtelaisia yrittäjiä. Kestävän kehityksen teemoja on sivuttu myös Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteisessä maaseudun kehittämisohjelmassa.

Vesilahden kestävän kehityksen ekologiset mittarit 

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys jaetaan yleensä ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tässä raportissa keskitytään ekologiseen kestävyyteen. Ekologinen kestävyys edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu. Alla olevaa kuvaa klikkaamalla (ohjautuu uuteen välilehteen) pääset tutustumaan Vesilahden kestävän kehityksen ekologisiin mittareihin. Ekologiset mittarit löydät myös täältä (linkki ohjautuu uuteen välilehteen)