Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys käsittää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulman.

Kestävän kehityksen edistämiseksi useassa kunnassa on laadittu paikallisagendoja eli kestävän kehityksen toimintaohjelmia, joiden tavoitteena on esittää pitkän tähtäimen suunnitelma kestävän kehityksen toteuttamiseksi omassa kunnassa.

Vesilahdella kestävän kehityksen toimintaohjelmaa alettiin laatia 2000-luvun alussa ja laatimiseen osallistui monipuolisesti kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakunnan työntekijöitä, paikallisia yhdistyksiä sekä vesilahtelaisia yrittäjiä. Kestävän kehityksen teemoja on sivuttu myös Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteisessä maaseudun kehittämisohjelmassa.

Kestävän kehityksen työryhmä

Kestävän kehityksen toimintaohjelman laatimisen jälkeen Vesilahden kunnan asukasluku on kasvanut ja uusia tarpeita on noussut esiin. Kestävän kehityksen toteutumisen edistämistä ja seurantaa varten nähtiin tarpeelliseksi muodostaa kuntaan työryhmä vuonna 2013. Vesilahden kunnanhallitus nimeää kestävän kehityksen työryhmän kerrallaan kahden vuoden toiminta-ajalle. Työryhmä koostuu kunnan viranhaltijoista eri toimialoilta sekä luottamushenkilöistä.

Kestävän kehityksen työryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Työryhmän mottona on ”pienin askelin kohti pysyvää muutosta”.

Työryhmän kokoonpano vuosina 2017-2018:
Velipekka Saarinen (puheenjohtaja)
Laura Kekäläinen (varapuheenjohtaja)
Michaela Jokiniemi (nuorisovaltuuston edustaja)
Sari Sassi (sihteeri)
Pirjo Honkanen
Satu Karvinen
Kai Kylén
Satu Uusi-Erkkilä
Veli Salmi