Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys käsittää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulman.

Kestävän kehityksen edistämiseksi useassa kunnassa on laadittu paikallisagendoja eli kestävän kehityksen toimintaohjelmia, joiden tavoitteena on esittää pitkän tähtäimen suunnitelma kestävän kehityksen toteuttamiseksi omassa kunnassa.

Vesilahdella kestävän kehityksen toimintaohjelmaa alettiin laatia 2000-luvun alussa ja laatimiseen osallistui monipuolisesti kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakunnan työntekijöitä, paikallisia yhdistyksiä sekä vesilahtelaisia yrittäjiä. Kestävän kehityksen teemoja on sivuttu myös Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteisessä maaseudun kehittämisohjelmassa.

Kestävän kehityksen työryhmä

Kestävän kehityksen toimintaohjelman laatimisen jälkeen Vesilahden kunnan asukasluku on kasvanut ja uusia tarpeita on noussut esiin. Kestävän kehityksen toteutumisen edistämistä ja seurantaa varten nähtiin tarpeelliseksi muodostaa kuntaan työryhmä vuonna 2013. Vesilahden kunnanhallitus nimeää kestävän kehityksen työryhmän kerrallaan kahden vuoden toiminta-ajalle. Työryhmä koostuu kunnan viranhaltijoista eri toimialoilta sekä luottamushenkilöistä.

Kestävän kehityksen työryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Työryhmän mottona on ”pienin askelin kohti pysyvää muutosta”.

Työryhmän kokoonpano vuosina 2019-2021:

  • Velipekka Saarinen (puheenjohtaja)
  • Laura Kekäläinen (varapuheenjohtaja)
  • Michaela Jokiniemi (nuorisovaltuuston edustaja)
  • Kati Skippari (sihteeri)
  • Pirjo Honkanen
  • Kai Kylén
  • Olli Alamäki
  • Veli Salmi
  • Piia Jokinen

Vesilahden kestävän kehityksen ekologiset mittarit 

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys jaetaan yleensä ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tässä raportissa keskitytään ekologiseen kestävyyteen. Ekologinen kestävyys edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu. Alla olevaa kuvaa klikkaamalla (ohjautuu uuteen välilehteen) pääset tutustumaan Vesilahden kestävän kehityksen ekologisiin mittareihin. Ekologiset mittarit löydät myös täältä (linkki ohjautuu uuteen välilehteen)