Hulevedet

Hulevesiä ovat rakennetuilta alueilta pois johdettavat sade- ja sulamisvedet. Niiden hallintaan kiinnitetään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota. Taajamissa suuri osa maa-alasta on päällystetty vettä läpäisemättömillä materiaaleilla, kuten asfaltilla ja betonilla, jotka estävät sade- ja sulamisvesien imeytymisen maahan.

Tämän vuoksi asemakaava-alueilla hulevedet joudutaan johtamaan hulevesiviemäreihin. Rankkasateet voivat aiheuttaa viemärien tulvimista ja ilmastonmuutoksen myötä ongelman ennustetaan kasvavan.

Tavoitteena on, että hulevesien hallinta otetaan vastedes huomioon kaikessa rakentamisen suunnittelussa, yleiskaavoista rakennuslupiin.

Asemakaava-alueilla joissa on rakennettu hulevesijärjestelmä, liittyminen hulevesijärjestelmään on pakollista.

Alueilla joissa ei ole rakennettua hulevesijärjestelmää tulee hulevesien johtaminen hoitaa seuraavalla tavalla:

  • hulevedet pyritään imeyttämään kiinteistöllä
  • kiinteistölle rakennetaan imeytyskaivo ja asentaa ylivuotoputkikuivatus ojaan
  • hulevedet johdetaan suoraan kuivatusojaan