Omakotitonttien luovutus

Omakotitonttien luovutusperusteet ja -tavat:

 1.    Omakotitonttien luovutusperusteet

 • Omakotitontti tulee varata kirjallisesti varauslomaketta käyttäen. Yksityishenkilön varaus on ruokakuntakohtainen ja varaajalla saa kerralla olla vain yksi kunnan omakotitontti varauksessa.
 • Tontin varausaika on kolme (3) kuukautta. Varausaikaa voidaan jatkaa kolmella (3) kuukaudella, mikäli tonttitilanne sen mahdollistaa.
 • Tontin varauksesta ei peritä maksua.

2.    Omakotitonttien luovutustavat

Omakotitonttien luovutustavat ovat myynti ja vuokraus.

2.1 Tontin myynti
 • Omakotitonttien maapohjan myyntihinta on kulloinkin voimassa olevan kunnanvaltuuston päättämän tontin / alueen tonttihinnoittelun mukainen euroa / m2 (tontin pinta-ala).
 • Maapohjan kauppahinnan lisäksi tontin ostajalta veloitetaan tarvittaessa puuston arvo, lohkomiskustannukset, rajapyykkien hinta ja mahdolliset asiakirjamaksut.
 • Kauppakirjan allekirjoittaa Vesilahden kunnan hallintosäännössä allekirjoitusoikeutetut henkilöt.
 2.2 Tontin vuokraus
 • Omakotitonttien vuokra-aika on 50 vuotta.
 • Vuosivuokra on viisi (5) prosenttia tontin maapohjan myyntihinnasta.
 • Vuosivuokra maksetaan yhdessä erässä. Ensimmäisen vuoden vuokra lasketaan vuokrausta vastaavien kalenterikuukausien mukaan.
 • Ensimmäisen vuokran yhteydessä veloitetaan tontin lohkomiskustannukset, rajapyykkien hinta ja mahdolliset asiakirjamaksut.
 • Vuokrasopimuksessa määritelty perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan vuosittain vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana. Mikäli elinkustannusindeksi laskee, vuokraa ei tarkisteta alaspäin.
 • Vuokratontti on mahdollista lunastaa myös omaksi vuokra-aikana, jolloin hinta määräytyy lunastushetken tonttihinnoittelun mukaisesti. Mikäli vuokratontti lunastetaan viiden (5) vuoden kuluessa vuokrauksen alkamisajankohdasta laskien, hyvitetään jo maksetut vuosivuokrat myyntihinnasta. Tämän jälkeen lunastushetkeen mennessä maksettuja vuokria ei hyvitetä tontin lunastushinnasta.
 • Vuokrasopimuksen allekirjoittaa Vesilahden kunnan hallintosäännössä mainitut allekirjoitusoikeutetut.