Toimenpidelupa

Toimenpideluvan tarvitset rakennusta vähäisemmän rakennelman, mm. pihavajan, katoksen tai muun vastaavan kevyen rakennelman pystyttämiseen. Toimenpidelupa tarvitaan myös mm. rakennuksen ulkoasun tai rakennuksen tilajärjestelyjen muuttamiseen. Myös maalämpöjärjestelmän rakentaminen sekä jätevesijärjestelmän uusiminen tarvitsevat toimenpideluvan hakemisen.

Toimenpidelupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta tai täyttämällä paperisen lupahakemuksen ja liitteet.

Huomioithan, että toimittamalla lupahakemuksesi lupapisteen kautta, saat lupasi nopeammin.

Toimenpideluvan hakeminen vajalle tmv. kevyelle rakennelmalle

 • lupapiirustukset
  • asemapiirustus
  • pohjapiirustus
  • julkisivupiirustukset
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella
 • kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyjärjestelmää rakennettaessa järjestelmän rakentamistapaselostuslomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi

Toimenpideluvan hakeminen maalämpökaivon poraamiselle

 • asemapiirustus
 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella. Mikäli kaivo sijoittuu alle 7,5 metriä naapurin rajasta, tulee siihen olla naapurilta erillinen suostumus

Toimenpideluvan hakeminen jätevesijärjestelmän rakentamiselle tai uusimiselle

 • järjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • jätevesijärjestelmän suunnitelma
 • LVI-asemapiirustus
 • tapauskohtaisesti kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki.

Rakennusvalvontaviranomainen voi tapauskohtaisesti edellyttää hakemuksiin liitettäväksi myös muita liitteitä. Tällaisia ovat mm. yhtiökokouspöytäkirjat (asunto-osakeyhtiön ollessa luvan hakijana), valtakirjat, poikkeamislupapäätökset, suunnittelijoiden tutkintotodistukset jne.