Toimenpidelupa

Toimenpideluvan tarvitset rakennusta vähäisemmän rakennelman, mm. pihavajan, katoksen tai muun vastaavan kevyen rakennelman pystyttämiseen, jossa ei ole tulisijaa. Toimenpidelupa tarvitaan myös mm. rakennuksen ulkoasun tai rakennuksen tilajärjestelyjen muuttamiseen. Myös maalämpöjärjestelmän rakentaminen sekä jätevesijärjestelmän uusiminen tarvitsevat toimenpideluvan hakemisen.

Toimenpidelupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Luvan hakemiseen tarvitset seuraavat liitteet:

 • toimenpiteen edellyttämät suunnitelmat
 • naapureiden kuuleminen
 • kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyjärjestelmää rakennettaessa järjestelmän rakentamistapaselostuslomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi

Toimenpideluvan hakeminen maalämpökaivon poraamiselle

 • asemapiirustus
 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • Mikäli kaivo sijoittuu alle 7,5 metriä naapurin rajasta, tulee siihen olla naapurilta erillinen suostumus
 • naapureiden kuuleminen

Toimenpideluvan hakeminen jätevesijärjestelmän rakentamiselle tai uusimiselle

 • järjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • jätevesijärjestelmän suunnitelma
 • KVV asemapiirustus
 • naapureiden kuuleminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi tapauskohtaisesti edellyttää hakemuksiin liitettäväksi myös muita liitteitä. Tällaisia ovat mm. yhtiökokouspöytäkirjat (asunto-osakeyhtiön ollessa luvan hakijana), valtakirjat, poikkeamislupapäätökset, suunnittelijoiden tutkintotodistukset jne.

Tiedoksi:

Paperista toimenpidelupahakemuslomaketta tulee käyttää vain, jos ei ole mahdollisuutta hakea rakennuslupaa sähköisesti.

HUOM! Paperiasiakirjojen skannauksesta ja digitoinnista sähköiseen lupakäsittelyyn ja sähköiseen arkistojärjestelmään soveltuvaksi perimme palveluhinnaston mukaisen maksun (50€/ hakemus).
(Ei koske toimenpideilmoitusta.)

Paperisen hakemuksen digitointiin varaamme ylimääräistä käsittelyaikaa.
Tarvittavat lomakkeet ja lista hakemuksen liitteistä ovat saatavissa Vesilahden kunnan rakennusvalvonnasta, sovi aika palvelusihteerin kanssa.

Lupahakemus palautetaan osoitteeseen:
Vesilahden kunta, Rakennusvalvonta
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti