Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus tehdään esimerkiksi julkisivumuutoksesta, kevytrakenteisen talousrakennuksen rakentamisesta haja-asutusalueella, aidan rakentamisesta ym.

Rakennusjärjestyksessä on maininta niistä hankkeista, jotka voidaan tehdä ilmoitusmenettelyllä.

Hakemuksessa tarvitaan

  • Toimenpide- ja ilmoituslomake
  • Allekirjoittajana rakennuspaikan omistaja(t) tai haltija(t) (muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellämainitu(i)lta)
  • Piirustukset ns. pääpiirustukset julkisivu- ja pohjakuva sekä asemapiirros yksi sarja (saa olla itse piirretyt tai esim. valmistajan/toimittajan nettisivuilta tulostetut kuvat)
  • Asemapiirroksessa tulee esittää etäisyys kiinteistön lähimpään rajaan, lähimpään rakennukseen ja mahdolliseen vesistöön.
  • Toimenpideilmoituksen vireilletulosta on tarpeen mukaan ilmoitettava naapurille, jolla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön
    tai muun alueen omistajaa ja haltijaa mikäli rakennetaan kaava-alueella 4 metriä tai haja-asutusalueella 5 metriä lähemmäksi rajaa.

Puutteellisten ilmoitusten käsittelyssä hanke muutetaan toimenpidelupaa edellyttäväksi.

Toimenpideilmoitushakemuksen voit tehdä myös sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta.