Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus tehdään esimerkiksi julkisivumuutoksesta, kevytrakenteisen talousrakennuksen rakentamisesta haja-asutusalueella, aidan rakentamisesta ym.

Rakennusjärjestyksessä on maininta niistä hankkeista, jotka voidaan tehdä ilmoitusmenettelyllä.

Hakemuksessa tarvitaan

  • Toimenpide- ja ilmoituslomake
  • HUOM!!! Allekirjoittajana rakennuspaikan omistaja(t) tai haltija(t) KAIKKI OMISTAJAT (muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellämainitu(i)lta)
  • Piirustukset ns. pääpiirustukset julkisivu- ja pohjakuva sekä asemapiirros yksi sarja (saa olla itse piirretyt tai esim. valmistajan/toimittajan nettisivuilta tulostetut kuvat)
  • Asemapiirroksessa tulee esittää etäisyys kiinteistön lähimpään rajaan, lähimpään rakennukseen ja mahdolliseen vesistöön.
  • Toimenpideilmoituksen vireilletulosta on tarpeen mukaan ilmoitettava naapurille, jolla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön
    tai muun alueen omistajaa ja haltijaa mikäli rakennetaan kaava-alueella 4 metriä tai haja-asutusalueella 5 metriä lähemmäksi rajaa.

Puutteellisten ilmoitusten käsittelyssä hanke muutetaan toimenpidelupaa edellyttäväksi.

HUOMIO!

Jos täytät sähköistä lomaketta tietokoneella, kohtaan 3. toimenpide mahtuu paljon tekstiä.
Kun tulostat lomakkeen, tarkastathan että kaikki teksti tulee näkyviin myös tulosteeseen.
Jos teksti ei näy, liitä tuo piiloon jäävän tekstiosan omana liitteenään hakemuksesi mukaan.