Rakennuslupa

Rakennusluvan tarvitset aina rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen. Rakennusluvanvaraisia hankkeita ovat myös mittavat korjaus- ja muutostyöt.

Toimi näin

Rakennuslupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Rakennuslupahakemuksen liitteet

Lupahakemusten kaikkien liitteiden tulee olla pdf-muodossa ja täyttää muilta osin arkistolaitoksen antamat määräykset. Piirustusten tulee olla mittakaavaan tulostettavissa arkkikoon perusteella. Pdf-muotoon muutettu valokuva piirustuksesta ei täytä em. vaatimuksia.

Lupahakemukseen tarvitset nämä liitteet:

 • viemäri-ilmoitus kaava-alueella (viemäriverkoston toiminta-alueella)
 • jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostuslomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi (viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella)
 • lupapiirustukset
  • asemapiirustus (huom. rakennusoikeuslaskelma esitettävä)
  • pohjapiirustukset
  • julkisivupiirustukset (huom. maanpinta esitettävä tontin rajoille asti)
  • leikkauspiirustus (huom. rakenteiden u-arvot esitettävä)
 • ulkoväriselvitys värimalleineen
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella (huom. kaikki naapurikiinteistöjen omistajat)
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista, korkeusasemasta ja perustamistavasta
 • energiaselvitys ja -todistus (yli 50 m2:n rakennukset, joissa kiinteä lämmitysjärjestelmä)

Rakennusvalvontaviranomainen voi tapauskohtaisesti edellyttää hakemuksiin liitettäväksi myös muita liitteitä. Tällaisia ovat mm. yhtiökokouspöytäkirjat (asunto-osakeyhtiön ollessa luvan hakijana), valtakirjat, poikkeamislupapäätökset, suunnittelijoiden tutkintotodistukset jne.

Tiedoksi:

Paperista rakennuslupahakemuslomaketta tulee käyttää vain, jos ei ole mahdollisuutta hakea rakennuslupaa sähköisesti.

Paperisen hakemuksen käsittelyyn varaamme 2vko ylimääräistä käsittelyaikaa.
Tarvittavat lomakkeet ja lista hakemuksen liitteistä ovat saatavissa Vesilahden kunnan rakennusvalvonnasta,
sovi aika palvelusihteerin kanssa.

Lupahakemus palautetaan osoitteeseen:
Vesilahden kunta, Rakennusvalvonta
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti.