Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin kun hankkeesi poikkeaa kaavamääräyksistä tai olet rakentamassa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa. Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitset aina myös erillisen rakennusluvan, jota voit hakea poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen antamisen jälkeen.

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. 

Poikkeamislupapäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tarvittavat asiakirjat:

  • Hakemuslomake
  • Kartta, johon rajataan rakennuspaikka
  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta tai muusta perusteesta hakea poikkeamista (esim. valtakirja tai esisopimus)
  • Asemapiirros kahtena kappaleena (asemapiirroksesta tulee selvitä rakennusten sijainti, kerrosala, kerrosluku, tieliittymät, naapuritilojen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet)
  • Joskus kopioita rakennuspiirustuksia (kahtena kappaleena), kun on kyseessä poikkeaminen kaavamääräyksistä
  • Selvitys viereisten tai vastapäätä olevien alueiden omistajien tai haltijoiden kuulemisesta

Jos kaikki suunnitelmat ovat valmiina, ne kannattaa esitellä naapureille ja ottaa merkintä myös niihin. Jos hanke pysyy muuttumattomana, ei tarvita toista naapurien kuulemiskierrosta raken­nuslupaa haettaessa.

Tiedoksi

Paperista hakemuslomaketta tulee käyttää vain, jos ei ole mahdollisuutta hakea rakennuslupaa sähköisesti.

Paperisen hakemuksen käsittelyyn varaamme 2vko ylimääräistä käsittelyaikaa.
Tarvittavat lomakkeet ja lista hakemuksen liitteistä ovat saatavissa Vesilahden kunnan rakennusvalvonnasta, sovi aika palvelusihteerin kanssa.

Lupahakemus palautetaan osoitteeseen:
Vesilahden kunta, Rakennusvalvonta
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti