Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin kun hankkeesi poikkeaa kaavamääräyksistä tai olet rakentamassa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa. Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitset aina myös erillisen rakennusluvan, jota voit hakea poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen antamisen jälkeen.

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. 

Poikkeamislupapäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tarvittavat asiakirjat:

  • Hakemuslomake
  • Kartta, johon rajataan rakennuspaikka
  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta tai muusta perusteesta hakea poikkeamista (esim. valtakirja tai esisopimus)
  • Asemapiirros
  • Tarvittaessa piirustukset suunnitellusta rakentamisesta
  • Naapureiden kuuleminen

Tiedoksi

Paperista hakemuslomaketta tulee käyttää vain, jos ei ole mahdollisuutta hakea rakennuslupaa sähköisesti.

HUOM! Paperiasiakirjojen skannauksesta ja digitoinnista sähköiseen lupakäsittelyyn ja sähköiseen arkistojärjestelmään soveltuvaksi perimme palveluhinnaston mukaisen maksun (50€/ hakemus).
(Ei koske toimenpideilmoitusta.)

Paperisen hakemuksen digitointiin varaamme ylimääräistä käsittelyaikaa.
Tarvittavat lomakkeet ja lista hakemuksen liitteistä ovat saatavissa Vesilahden kunnan rakennusvalvonnasta, sovi aika palvelusihteerin kanssa.

Lupahakemus palautetaan osoitteeseen:

rakennusvalvonta@vesilahti.fi
tai
Vesilahden kunta, Rakennusvalvonta
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti