Maisematyölupa

Maisematyöluvan tarvitset asemakaava-alueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen ellei toimenpiteen vaikutusta katsota vähäiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Luvan tarpeen arvioi aina viranomainen, ota yhteyttä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Maisematyölupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Maisematyölupaan tarvitset ainakin asemapiirrokset siitä, josta selviää toimenpiteen laajuus ja paikka.

Sekä naapurien kuulemisen toimenpidettä koskevan kiinteistön naapureilta.

Tiedoksi:

Paperista maisematyölupahakemuslomaketta tulee käyttää vain, jos ei ole mahdollisuutta hakea rakennuslupaa sähköisesti.

Paperisen hakemuksen käsittelyyn varaamme 2vko ylimääräistä käsittelyaikaa.
Tarvittavat lomakkeet ja lista hakemuksen liitteistä ovat saatavissa Vesilahden kunnan rakennusvalvonnasta, sovi aika palvelusihteerin kanssa.

Lupahakemus palautetaan osoitteeseen:
Vesilahden kunta, Rakennusvalvonta
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti