Maisematyölupa

Maisematyöluvan tarvitset asemakaava-alueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen ellei toimenpiteen vaikutusta katsota vähäiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Luvan tarpeen arvioi aina viranomainen, ota yhteyttä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Maisematyölupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Maisematyölupaan tarvitset ainakin asemapiirroksen, josta selviää toimenpiteen laajuus ja paikka, sekä naapurien kuulemisen.

Tiedoksi:

Paperista maisematyölupahakemuslomaketta tulee käyttää vain, jos ei ole mahdollisuutta hakea rakennuslupaa sähköisesti.

HUOM! Paperiasiakirjojen skannauksesta ja digitoinnista sähköiseen lupakäsittelyyn ja sähköiseen arkistojärjestelmään soveltuvaksi perimme palveluhinnaston mukaisen maksun (50€/ hakemus).
(Ei koske toimenpideilmoitusta.)

Paperisen hakemuksen digitointiin varaamme ylimääräistä käsittelyaikaa.
Tarvittavat lomakkeet ja lista hakemuksen liitteistä ovat saatavissa Vesilahden kunnan rakennusvalvonnasta, sovi aika palvelusihteerin kanssa.

Lupahakemus palautetaan osoitteeseen:

rakennusvalvonta@vesilahti.fi tai
Vesilahden kunta, Rakennusvalvonta
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti