Maisematyölupa

Maisematyöluvan tarvitset asemakaava-alueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen ellei toimenpiteen vaikutusta katsota vähäiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Luvan tarpeen arvioi aina viranomainen, ota yhteyttä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Toimi näin

Maisematyölupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta tai täyttämällä paperisen lomakkeen.

Huomioithan kuitenkin, että toimittamalla lupahakemuksesi lupapisteen kautta, saat lupasi nopeammin.