Rakennusvalvonnan lupamaksut ja asiakirjatilaukset

Rakennusvalvonnan taksa

Rakennusvalvonta perii rakennusluvan käsittelystä ja muista rakennusvalvonnan toimenpiteistä maksuja rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti. Taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

Tarkemmat tiedot hinnoista löytyy linkistä: Rakennusvalvonnan taksa 1.2.2023

Esimerkkilaskelma asemakaava-alueella sijaitsevan kokonaisalaltaan 150m²:n suuruisen omakotitalon rakennuslupamaksusta:
(sisältää maalämpökaivon poraamiseen tarvittavan toimenpideluvan)

  • Uuden rakennuksen tai lisärakennuksen rakentaminen tai uudestaan rakentaminen rakennusta kohti 470€
  • Lisäksi rakennuksen kerrosalan mukaan (5€/m²) 5€ x 150m² = 750€
  • Työnjohtajien hyväksyminen (vastaava, kvv, iv) (á 40) 40€ x 3 = 120€
  • Paikalleen merkitseminen 300€
  • Sijaintikatselmus 200€
  • Toimenpidelupa 350€

yhteensä: 2190€

HUOM! Jos rakennusluvan yhteydessä rakennustarkastaja myöntää vähäisen poikkeamisen (esim. rakennusalan ylittämisestä), poikkeamisesta peritään taksan mukainen maksu, joka on 300€.

Palvelumaksut

Rakennusvalvonnan palvelutaksan mukaiset maksut peritään tehtävistä tai toimenpiteistä, jotka eivät varsinaisesti liity luvan varaisen rakentamisen valvontaan, mutta joita rakennusvalvonta suorittaa asiakkaan tilauksesta. Palveluhinnastossa määritellään myös arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut.

Maksun määräytyminen edellyttää, että tehtävät on asiakas kirjallisesti pyytänyt tai että ne perustuvat asiakkaan ja kunnan väliseen sopimukseen. Palveluhinnaston veloituksiin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, ellei kyse ole viranomaistoimintaan liittyvistä tehtävistä, joita palveluja ei ole muualta saatavissa.

Rakennusvalvonnan voimassa oleva löytyy linkistä: Asiakirjahallinnon palveluhinnasto.

Asiakirjatilaukset

Asiakirjatilaukset tehdään omalla lomakkeella: Rakennusvalvonnan asiakirjatilaus
Tilattavissa olevat asiakirjat:

  • Rakennusoikeusselvitys, sis. selvityksen rakennusoikeudesta ja kiinteistön pinta-alasta
  • Kantatilaselvistys, sis ns. emätilaselvityksen esim. suunnittelutarveratkaisuihin
  • Rakentajan karttapaketti, sis rakentajan tarvitsemat karttamateriaalit; karttaotteen (pdf), kaavaotteen (pdf), kaavamääräykset (pdf), rakennustapaohjeet (pdf), sekä DWG kartta-aineiston (jos alueesta on olemassa DWG-materiaalia)
  • DWG karttaote sis. tontti / kiinteistökartan

Asiakirjatilauksen kautta tehtävät rakennusoikeus- ja kantatilaselvitykset ovat palvelusihteerin tekemiä suuntaa antavia selvityksiä asioista.
Viralliset rakennustarkastajan tekemät lausunnot tilataan suoraan viranhaltijalta ja laskutetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti ylimääräisinä lausuntoina (200€).

Asiakirjatilauksista veloitamme palveluhinnaston mukaisen maksun.