Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Vesilahden kunta jakaa vuosittain avustusta oman kunnan yksityistierekisteriin merkityille ja yksityistielain 50§:n vaatiman ilmoituksen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tehneille tiekunnille kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Kunta päättää yksityistielain mukaisesti avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta (yksTL 84§)

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUONNA 2021
jaetaan olemassa olevien tietojen mukaisesti. Jos kyseessä on uusi tiekunta tai tiekunnan tai tien tiedoissa on tapahtunut muutoksia, esim. vakituisten asuntojen määrä tien varrella on muuttunut tai tiekuntien asioita hoitavien henkilöiden tiedot muuttuvat, on päivitetty avustushakemus palautettava 31.3.2021 mennessä.

Hakemukset toimitetaan osoitteella: Vesilahden kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti tai sähköpostilla rakennusvalvonta@vesilahti.fi

Kunnossapitoavustusten periaatteissa mainitaan ”neljän vuoden välein pyydetään tilinpäätöstiedot ja muita tarpeellisia selvityksiä hakemuslomakkeen liitteenä, muulloinkin on tarkastusmahdollisuus”. Seuraavan kerran yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku on keväällä 2023, jolloin kaikkien kunnan yksityistieavustukseen oikeutettujen tiekuntien pitää jättää avustushakemus liitteinä tiliselvitys ja talkootyöselvitys. Hakemus tulee jättää ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Ainoastaan kunnossapitoavustushakemus, tiliselvitys ja talkooselvitys otetaan vastaan esim. tiliote ei käy.