Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset (HUOM! Hakuaikaa jatkettu)

Vesilahden kunta jakaa vuosittain avustusta oman kunnan yksityistierekisteriin merkityille ja yksityistielain 50§:n vaatiman ilmoituksen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tehneille tiekunnille kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Kunta päättää yksityistielain mukaisesti avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta (yksTL 84§)

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2022
Kuulutetaan haettavaksi 1.3 – 15.04.2022.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.04.2022 klo 15.00, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuslomakkeet löytyvät sivun oikeasta reunasta, samoin päivitetyt avustusperiaatteet.

Täytä lomake ja paina lähetä nappia, jolloin lomake tulee automaattisesti rakennusvalvontaan ja hakemus on jätetty. Voit myös tulostaa lomakkeen pdf:ksi ja lähettää sen sähköpostilla rakennusvalvonta@vesilahti.fi tai toimittaa paperisen allekirjoitetun version Rakennus- ja ympäristölautakunta, Lindikuja 1 37470 Vesilahti.

Avustuksen maksamisen ehtona on, että tiliselostus kunnossapidon menoista edellisiltä neljältä (2018-2021) tilikausilta (4 vuotta = 4 lomaketta) toimitetaan Rakennus- ja ympäristölautakunnalle 30.6.2022 klo 15 mennessä.
Tilityskaavakkeen sijaan voi toimittaa tiekunnan hyväksytyn taseen ja tuloslaskelman asianmukaisin allekirjoituksin.

Jos tiekunta hakee avustusta ensimmäistä kertaa tai jos tien vaikutuspiirin vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin on tullut muutoksia, avustushakemukseen on liitettävä kartta, johon merkitään tien vaikutuspiirissä oleva vakituinen asutus tai sen muutos. Jos asutuskartta on ollut jo aiemmin hakemuksen liitteenä, eikä siihen ole tullut muutoksia, ei karttaa tarvitse esittää.

Kunnossapitoavustusta maksetaan tien liikenteellisen merkityksen mukaan (kts. avustusperiaatteet). Avustusta ei myönnetä pelkästään lomaliikennettä palvelevalle tielle tai tienosalle, eikä maa- tai metsätalouskäytössä olevalle yksityistielle tai tienosalle. Alle 50 euron kunnossapidon avustuksia ei makseta.

Mikäli tiekunnalle on kertynyt säästöjä enemmän kuin vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat, ei avustusta myönnetä, ellei tiekunta esitä perusteluita rahan tulevasta käyttötarkoituksesta ja -ajasta.

Yksityisteiden peruskorjausavustukset

Peruskorjausavustusta myönnetään Rakennus- ja ympäristölautakunnan harkinnan mukaan.
Kunnalta haettavat peruskorjausavustukset on haettava vuosittain elokuun loppuun mennessä, jolloin seuraavan vuoden talousarvioon voidaan varata määräraha myönnetyille avustuksille.
Myöhästyneet ilmoitukset siirtyvät käsiteltäväksi seuraavan vuoden hakemusten yhteydessä.