Katujen kunnossa- ja puhtaanpito

Toimi näin

Havaitessasi epäkohtia kunnan asemakaava-alueiden katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa ota yhteyttä kunnanrakennusmestariin.

Valtion ylläpitämistä tiestä vastaa ELY-keskus. Liikenneviraston tienkäyttäjälinjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista. Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie.

Yksityisteiden osalta kunnossapidosta vastaa tiekunta.