Katujen kunnossa- ja puhtaanpito

Katujen ja teiden kunnossapidosta vastaa joko Ely-keskus tai kunta. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa yksityinen tiekunta.  Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tontin ja kadun välisen rajan siisteydestä.

Katujen kunnossapito

Tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä.

Maantiet ovat valtion omistamia teitä. Vesilahdessa maanteitä ovat muun muassa Vesilahdentie, Koskenkyläntie, Valkkistentie ja Rautialantien hiekkaosuus. Tienpitäjänä maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Pirkanmaan Ely-keskus.

Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä, joiden tienpitäjänä toimii pääsääntöisesti kunta.

Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityisteistä vastaa yksityinen tiekunta.

Talvikunnossapito

Kadun talvikunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen, liukkauden torjunta ja liukkaudentorjuntamateriaalien pois kerääminen. Katujen kunnossapitoluokka määrittää kohteiden järjestyksen. Ensimmäisenä hoidetaan julkisen liikenteen pääkadut ja vilkkaat pääkadut sekä kevyenliikenteen pääväylät. Lumenpoisto kiinteistön liittymästä kuuluu kiinteistön omistajalle.

Aurauskartat löydät sivun oikeasta reunasta alueittain. Aurauskartoista voit katsoa katujen kunnossapitoluokituksen.