Narva

Hämeen ympäristökeskus on vahvistanut Narvaan osayleiskaavan 19.2.1997. Osayleiskaava on ohjeena asemakaavoja laadittaessa tai muutettaessa sekä muutoin alueiden käytöä järjestettäessä.

Narvan osayleiskaava-alue