Koskenkylä ja ympäristö

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 23.11.2015 § 54 oikeusvaikutteisen Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan ja se on tullut voimaan 23.3.2016.

Koskenkylän ympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaa alueen maankäyttöä ja rakentamista. Osayleiskaavan alueella on voimassa myös rakentamistapaohjeisto, jossa ohjataan niin uudis- kuin korjausrakentamista. Kaavassa on osoitettu mm. alueen laajoja maisemallisesti arvokkaita peltoalueita, joille ei saa rakentaa muita kuin maatalousrakennuksia. Kaavassa on osoitettu uusia pientalojen rakennuspaikkoja 173 kpl tilakohtaisesti mitoitusalueille. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan (MRL44§).