Osayleiskaavat

Kunnissa maankäytön yleispiirteistä suunnittelua tehdään yleiskaavoilla. Yleiskaava voidaan laatia kuntaan myös osa-alueittain, jolloin puhutaan osayleiskaavasta tai kuntien yhteisenä yleiskaavana. Yleiskaavassa osoitetaan tavoitteet alueen kehitykselle ja tarpeelliset alueet mm. asumisen, työpaikkojen, virkistyksen ja liikenteen tarpeisiin. Yleiskaavoitus toimii asemakaavoituksen ja muun suunnitttelun sekä rakentamisen perustana. Vesilahdessa on voimassa Kirkonkylän, Narvan ja Koskenkylän ympäristön osayleiskaavat, joihin pääset tutustumaan alla.

Kaava esitetään kartalla, johon kuuluvat kaavamerkinnät ja määräykset selityksineen. Yleiskaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään mm. kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut tarpeelliset tiedot. Yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta.

Yllä näkyvässä kartassa kunnan yleiskaava-alueet.

Pirkanmaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on tullut voimaan 8.6.2017.

Vesilahden osayleiskaavat