Kokkotie

Kunnanvaltuusto on kokouksessa 23.6.2022 § 23 hyväksynyt asemakaavan muutosaineiston Kokkotien ja Kesontien alueella.
Muutos koskee kiinteistöä 922-431-6-25 ja puistoaluetta.

Kaavamuutoksella erillispientalotontin käyttötarkoitus muutetaan rivitalotontiksi ja rakennusoikeutta lisätään.
Tonttiin on liitetty puistoaluetta.

 

Käsittelyn vaihe

Hyväksyminen
Lainvoimainen (kuulutus 10.8.2022)
Kunnanvaltuusto 23.5.2022 § 23
Kunnanhallitus 16.5.2022 § 86