Virolaisenalue

Vesilahden kunnassa on käytössä ohjeellinen tonttijako, joka mahdollistaa tonttien lohkomisen asemakaavassa esitetystä poiketen kunnan suostumuksella.

Aluearkkitehti on laatinut luonnoksen korttelin 206 tontin 4 ja korttelin 200 tontin 12 kaavamuutoksesta.

Heinätien päässä sijaitsevan korttelin 206 tontin 4 osalta tavoitteena on muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) käyttötarkoitus erillispientalojen korttelialueeksi ja sijoittaa sille 5 kpl rakennuspaikkoja sekä uusi katualue.
Jyskäntien päässä sijaitsevan korttelin 200 tontin 12 osalta tavoitteena on nykyisen pientalojen korttelialueen jakaminen ja kahden erillispientalon rakennuspaikan muodostaminen.