Virolaisenalue

Kunnanhallitus on kokouksessa 20.4.2020 § 87 käynnistänyt asemakaavan muutoksen Virolaisen asemakaavan alueella. Muutos koskee korttelin 206 tonttia 4 ja korttelin 200 tonttia 12.

Heinätien päässä sijaitsevan korttelin 206 tontin 4 osalta tavoitteena on muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) käyttötarkoitus erillispientalojen korttelialueeksi ja sijoittaa sille 5 kpl rakennuspaikkoja sekä uusi katualue.
Jyskäntien päässä sijaitsevan korttelin 200 tontin 12 osalta tavoitteena on nykyisen pientalojen korttelialueen jakaminen ja kahden erillispientalon rakennuspaikan muodostaminen.

Suunnittelualue rajattu sinisellä.

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Luonnos (kuulutus 7.1.2021)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kuulutus 16.9.2020)

Vireille tulo (kuulutus 13.5.2020)