Kokkotie

Kunnanhallitus on kokouksessa 7.6.2021 § 98 hyväksynyt asemakaavan muutoksen vireilletulon Kokkotien ja Kesontien alueella. Muutos koskee kiinteistöä 922-431-6-25 ja puistoaluetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on erillispientalotontin käyttötarkoituksen muuttaminen rivitalotontiksi ja rakennusoikeuden lisääminen. Tonttiin on tarkoitus liittää puistoaluetta.

 

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Ehdotus (Kuulutus 30.3.2022)
Luonnos (Kuulutus 15.12.2021)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Kuulutus 1.9.2021)
Vireille tulo (Kuulutus 7.7.2021)