Virolaisenalue

Kunnanhallitus on kokouksessa 29.3.2021 § 45 hyväksynyt asemakaavan muutoksen Virolaisen asemakaavan alueella. Muutos koskee korttelin 206 tonttia 4 ja korttelin 200 tonttia 12.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Vesilahden kunnan Kirkonkylän korttelin 206 tontit 5-9 ja korttelin 200 tontit 22-23 sekä Natakujan katualue.

Hyväksyty kaava-asiakirjat löydät nähtävilläolevat asiakirjat -tekstin alta. Kunnnhallituksen pöytäkirjat nähtävissä kunnanvirastolla osoitteessa Lindinkuja1, Vesilahti tai kunnan verkkosivulla.

Suunnittelualue rajattu sinisellä.

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Hyväksyminen (kuulutus 14.4.2021)

Ehdotus (kuulutus 3.3.2021)

Luonnos (kuulutus 7.1.2021)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kuulutus 16.9.2020)

Vireille tulo (kuulutus 13.5.2020)