Vesilahdentien eteläinen osayleiskaava

Vesilahdentien eteläinen osayleiskaavoitus koskien Kirkonkylän osayleiskaavan eteläosaa ja Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan pohjoisosaa on käynnistynyt. Kaava-alueen pinta-ala on 178,9 hehtaaria, josta Kirkonkylän alueella 83,5 ha ja Koskenkylässä 95,7 ha.
Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan Vesilahdentien eteläpuolella, rajoittuen pohjoisessa Vesilahdentiehen, idässä kuntarajaan ja olemassa oleviin kiinteistörajoihin, etelässä Ylä-Uotilan alueen pelto- ja metsäalueiden rajaan, lounaassa ja lännessä yleiskaavojen rajaan

Vesilahdentien eteläisen osayleiskaavan aluerajaus

Kaavahankkeen keskeisinä tavoitteina ovat väestönkasvuun varautuminen, yhdyskuntarakenteen, jäsentäminen, keskustan eteläpuolisen alueen kehittäminen, kulkuyhteyksien ja teknisten verkostojen kehittäminen viheryhteystarpeet huomioiden, elinkeinoelämän kasvun vahvistaminen ja asuinympäristöjen laadun ja monipuolisuuden edistäminen. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on parantaa kunnan asuin- ja yritystonttien tarjontaa ja palvelujen saatavuutta sekä kunnan energiaomavaraisuutta eri tuotantomenetelmät huomioiden.

Kaavaalueen maanomistajina ovat Vesilahden kunta ja yksityiset maanomistajat. 

Kaava koskee kiinteistöjä: 922-410-8-16 Jyskä, 922-410-3-27 Kielomäki, 922-410-8-37 Päiväpelto, 922-410-3-16 Paavola, 922-408-3-10  Iittilä, 922-410-10-0 Kurikka, 922-408-2-14 Jyskä, 922-408-1-33 Paavola, 922-408-1-40 Kielomäki, 922-408-1-18 Jalavaranta, 922-410-3-18 Jalavaranta, 922-410-5-3 Muurainkorpi, 922-410-8-15 Visamäki, 922-410-8-12 Tuijanmäki, 922-410-2-19 Kännänlähde,922-413-5-5 Peippo, 922-410-8-3 Lotanmäki, 922-410-2-50 Koivukumpu, 922-410-8-1 Mikanmäki, 922-410-2-49 Maijanmäki, 922-410-8-11 Päivärinne, 922-413-6-18 Maatalouspaja, 922-413-6-10 Kovelo II, 922-413-5-9 Parasasema, 922-413-6-19 Kukkaro, 922-413-6-22 Kovelo VI, 922-413-6-16 Kovelo IV, 922-413-6-30 Haavisto, 922-413-6-11 Kovelo III, 922-413-6-29 Kovelonkulma, 922-413-6-17 Kovelo V, 922-413-5-10 Kovelo I, 922-409-3-44 Liukko, 922-413-6-20 Rauhamäki, 922-413-2-7 Kesola I, 922-422-7-20 Raaskanmaa, 922-422-18-0 Perä-Pietilä, 922-409-3-54 Etelärinne, 922-413-6-23 Kilpala, 922-895-2-4 Yleinen tie, 922-413-5-6 Kesola ja 922-413-2-16 Ruokola

Käsittelyn vaihe

Vireille tulo ja OAS Kuulutus