Vesaniemi

Vesaniemen eteläisenosan asemakaava-alue sijaitsee Kirkonkylän osayleiskaava-alueella ja koskee Kirkonkylässä kiinteistöjä 3:134, 3:116, 3:133 ja 3:46. Alue rajoittuu idästä ja lännestä Toutosen rantaan, pohjoisessa kiinteistöjen 3:138 ja 3:139 etelä/kaakkoisrajaan ja etelässä kiinteistöjen 3:89 ja 3:90 pohjoisrajaan.

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Luonnos

  • nähtävillä 30.5.-1.7.2011 (kuulutus )
  • jatko 2.-8.7.2011 (kuulutus)
  • mielipide 8.7.2011 mennessä

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma