Rahoinen

Rahoisten asemakaava koskee osaa kiinteistöstä Rahoinen (922-438-1-2) ja asemakaavan muutos Ämmänhaudanmäen asemakaavan VL-aluetta.                 Kaavoitettava alue sijaisee Kirkonkylästä n. 2 km lounaaseen rajoittuen Suomelan-, Savelanmetsänhelmen- ja Ämmänhaudanmäen asemakaava-alueisiin.                Kaavoituksen tavoitteena on kaavoittaa alueelle Kirkonkylän osayleiskaavan mukaisesti pientalotontteja, virkistys- ja leikkialueita ja alueen tiestö.
Kaavan laatijana Helena Väisänen, Arkkitehti, SAFA.

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Ehdotus

Luonnos

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma