Oltavantie

Oltavantien asemakaavan muutos koskee Kirkonkylän korttelin 108 tontteja 11 ja 10, korttelin 109 tontteja 2 ja 3, Oltavantien katualuetta, jalankululle ja pyöräilylle varattua tiealuetta.

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  • x.x.2018 alkaen (kuulutus)