Metsämantere

Kaava-alueen rajaus koskee kiinteistöä Metsämantere 922-422-6-6, kiinteistön 922-422-4-17 palstaa nro 2, ja kiinteistöä Kotimetsä (922-422-1-144) poislukien Sulonpolun eteläpäähän sijoittuvaa erottamatonta määräalaa (922-422-1-144-M601).

Asemakaavoituksen tavoitteena on voimassa olevan osayleiskaavan toteuttaminen.
Kaava-alueelle osoitetaan aluevaraukset pientalovaltaiselle asumiselle, työpaikkatoiminnoille, lähivirkistysalueille, katuverkostoille sekä muille tarvittaville toiminnoille.
Alue käsittää Koskenkylän osayleiskaavan pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), AT-, työpaikka-aluetta (TP)- ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Kaava-alueen pinta-ala on noin 32,9 ha.

 

Käsittelyn vaihe

Nähtävillä olo ja mielipiteen antaminen:

Kaavaluonnos (kuulutus 7.1.2021) Mielipide 8.2.2021 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kuulutus 10.6.2020)

Kaavoitus on tullut vireille 4.5.2020 (kuulutus)