Metsämantere

Kaava-alueen rajaus koskee kiinteistöä Metsämantere 922-422-6-6, kiinteistön 922-422-4-17 palstaa nro 2, ja osaa kiinteistöstä Kotimetsä (922-422-1-144).

Asemakaavoituksen tavoitteena on voimassa olevan osayleiskaavan toteuttaminen.
Kaava-alueelle osoitetaan aluevaraukset pientalovaltaiselle asumiselle, työpaikkatoiminnoille, lähivirkistysalueille, katuverkostoille sekä muille tarvittaville toiminnoille.
Alue käsittää Koskenkylän osayleiskaavan pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), AT-, työpaikka-aluetta (TP)- ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Kaava-alueen pinta-ala on noin 31,4 ha.

 

Käsittelyn vaihe

Asemakaava on saanut lainvoiman 1.12.2021 (kuulutus)

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.10.2021 § 60 (kuulutus)

Kunnanhallituksen hyväksymiskäsittely 4.10.2021 § 185

palauteraportille tästä

Kaavaehdotus (kuulutus 14.4.2021)

Kaavaluonnos (kuulutus 7.1.2021)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kuulutus 10.6.2020)

Kaavoitus on tullut vireille 4.5.2020 (kuulutus)