Metsämantere

Kaava-alue koskee kiinteistöä Metsämantere (922-422-6-6) ja osaa tilasta Kotimetsä (922-422-1-144). Alue on nyt metsätalouskäytössä.
Asemakaavoituksen tavoitteena on voimassa olevan osayleiskaavan toteuttaminen.
Kaava-alueelle osoitetaan aluevaraukset pientalovaltaiselle asumiselle, työpaikkatoiminnoille, lähivirkistysalueille, katuverkostoille sekä muille tarvittaville toiminnoille.
Alue käsittää Koskenkylän osayleiskaavan pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), AT-, työpaikka-aluetta (TP)- ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Alueen pinta-ala on n. 27,5 ha.

Käsittelyn vaihe

Nähtävillä olo ja mielipiteen antaminen:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kuulutus 10.6.2020)

Kaavoitus on tullut vireille 4.5.2020 (kuulutus)