Laukonselkä ja kartanoalue

Laukonselän ja kartanoalueen ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Narvan kylässä tilalla Laukko (922-420-1-68) Pyhäjärven ranta-alueella. Kaavoitus on tullut vireille maanomistajan aloitteeesta. Kaavan tavoitteena on mm. kultuurihistoriallisesti arvokkaan Laukon kartanoalueen kokonaisuuden säilyttäminen ja turvaaminen, alueen ominaislaatua ja maisemaa ylläpitävien elinkeinojen tukeminen sekä Laukon ranta-asemakaavassa ja Vesilahden kunnan rantaosayleiskaavassa osoittamatta jääneiden kantatilan jäljellä olevien rakennusoikeuksien osoittaminen.
Kaavan laatijana toimii Kuisma Reinikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Luonnos

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma