Lammasniemi

Lammasniemen asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee Kirkonkylän länsipuolella rajautuen Pyhäjärveen pohjoisrajastaan, Kirkonkylän asema-kaava alueisiin itäosasataan, Rautialantiehen ja Savelanmetsänhelmen asemakaavaan etelärajaltaan.

Asemakaava koskee Vesilahden kunnassa, Jokioisten kylässä kiinteistöä Kortesuo (4:3) ja Kirkonkylässä kiinteistöjä Tapola (2:239), Pikku-Tallinen (4:92), Tallinen (4:96), ja Kärkölän kylässä kiinteistöjä Sinisalo (2:4), Rantamaa (2:12), Kotiranta (2:13), Kaislaranta (2:15), Onnela (2:17), Onnelan puistokaari (2:19), Timola (2:20), Lehtonen (2:22), Rantanen (2:23), Santanen (2:24), Pihlajamäki (2:25), Hannula (2:27), Helvilä (2:29), Tuonenporras (2:59), Vanhainkoti (6:1), Kunnansihteerin talo (6.3), Anttila (6:26), Savikko (7:0), Metsäsalo (2:71) ja Rautialan kylässä kiinteistöjä Rautiala (1:55), Koivula (5:1), Saviranta (5:10) sekä Sakoisten kylässä kiinteistöjä Hollo (2:35), Koivumäki (2:46), Saarikko (4:859 ja tiealuetta 922-895-2-14. Suunnittelualueen pinta-ala on  n. 32 ha.
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 119 ja 200 sekä katu- ja yleisen tien aluetta ja lähivirkistysaluetta ja muutoksella muodostuu Vesilahden kunnan Kirkonkylän korttelit 308-315, lähivirkistysaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, maa- ja metsätalousaluetta, venevalkama-aluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevian rakennusten ja -laitosten aluetta, katualuetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua tietä. Kaavan laatijana Helena Väisänen, Arkkitehti, SAFA

Käsittelyn vaihe

Hyväksyminen

 

Ehdotus 2

Ehdotus

Luonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vireille tulo