Lammasniemi

Lammasniemen asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee Kirkonkylän länsipuolella rajautuen Pyhäjärveen pohjoisrajastaan, Kirkonkylän asema-kaava alueisiin itäosasataan, Rautialantiehen ja Savelanmetsänhelmen asemakaavaan etelärajaltaan.

Asemakaava koskee Vesilahden kunnassa, Jokioisten kylässä kiinteistöä Kortesuo (4:3) ja Kirkonkylässä kiinteistöjä Tapola (2:239), Pikku-Tallinen (4:92), Tallinen (4:96), ja Kärkölän kylässä kiinteistöjä Sinisalo (2:4), Rantamaa (2:12), Kotiranta (2:13), Kaislaranta (2:15), Onnela (2:17), Onnelan puistokaari (2:19), Timola (2:20), Lehtonen (2:22), Rantanen (2:23), Santanen (2:24), Pihlajamäki (2:25), Hannula (2:27), Helvilä (2:29), Tuonenporras (2:59), Vanhainkoti (6:1), Kunnansihteerin talo (6.3), Anttila (6:26), Savikko (7:0), Metsäsalo (2:71) ja Rautialan kylässä kiinteistöjä Rautiala (1:55), Koivula (5:1), Saviranta (5:10) sekä Sakoisten kylässä kiinteistöjä Hollo (2:35), Koivumäki (2:46), Saarikko (4:859 ja tiealuetta 922-895-2-14. Suunnittelualueen pinta-ala on  n. 32 ha.
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 119 ja 200 sekä katu- ja yleisen tien aluetta ja lähivirkistysaluetta ja muutoksella muodostuu Vesilahden kunnan Kirkonkylän korttelit 308-315, lähivirkistysaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, maa- ja metsätalousaluetta, venevalkama-aluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevian rakennusten ja -laitosten aluetta, katualuetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua tietä. Kaavan laatijana Helena Väisänen, Arkkitehti, SAFA

Käsittelyn vaihe


Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26. huhtikuuta 2021 Lammasniemen asemakaavan ja asemakaava muutoksen.

Kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kunta ei kohdista kaava-alueeseen toimia ennen kuin asia on hallinto-oikeudessa selvitetty.

 

Hyväksyminen

Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksyminen 26.4.2021 § 14 (kuulutus 5.5.2021)

Vesilahden kunnanhallituksen hyväksymiskäsittely 19.4.2021 § 72.

Palauteraportille tästä.

 

Ehdotus 2

Ehdotus

Luonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vireille tulo