Kirkonkylän palvelukeskus

Kirkonkylän palvelukeskusalueen asemakaavan muutos koskee Pappilan asema-kaava alueen korttelin 163 tontia 2, kortteleita 172, 151, osaa korttelista 152, lähivirkistysaluetta, Huhtatien katualuetta,  jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta, yleistä pysäköintialuetta sekä katuaukio/torialuetta. Lisäksi asemakaavamuutos koskee korttelia 153 sekä siihen rajautuvaa puistoaluetta. Suunnitelualue sijaitsee Rautialantien pohjoispuolella Pappilantien ja Vesilahdentien välisellä alueella.
Asemakaavan suunnittelija, Arkkitehti Pasi Vierimaa, Sweco Ympäristö Oy
Muutosalueelle on annettu MRL 53 § mukainen rakennuskielto (kh 4.12.2017 § 311).

Käsittelyn vaihe

Lainvoimaisuus   (Kuulutus 24.6.2020)

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.5.2020 § 22 (Kuulutus 13.5.2020)