Kauppila

Kauppilan ranta-asemakaava

Pyhäjärven ranta-alueella Keihosten kylän tilalla Ylite, kiinteistötunnus 922-401-2-44, on käynnistetty ranta-asemakaavan laatiminen. Kaavoitus on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Kaavoitettavalla alueella on voimassa Vesilahden rantaosayleiskaava.

Kaavan laatijaksi on maanomistajan toimesta valittu Johanna Närhi, A-insinöörit Civil Oy:stä.

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma