Kauppila

 

Kauppilan ranta-asemakaava

Pyhäjärven ranta-alueella Alholahden rannalla Keihosten kylän tilalla Ylite, kiinteistötunnus 922-401-2-44, on käynnistetty ranta-asemakaavan laatiminen. Kaavoitus on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Alueen pinta-ala on noin 7,1 ha. Kaavoitettavalla alueella on voimassa Vesilahden rantaosayleiskaava.

Kaavan laatijaksi on maanomistajan toimesta valittu Johanna Närhi, A-insinöörit Civil Oy:stä.

 

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen:

Hyväksyminen

Kunnanvaltuusto on 21.2.2022 § 3 päättänyt palauttaa kaavan valmisteluun.

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan 24.1.2022

Ehdotus

Luonnos

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma