Kalalahti

Kalalahden kaava-alue sijaitsee Koskenkyläntien varressa Vähäjärven eteläpuolella.

Asemakaavalla muodostuvat kunnan korttelit 297-307, lähivirkistysaluetta, maa- ja metsätalousaluetta, maatalousaluetta, suojaviheraluetta ja katualuetta.                   Kaksiosaisen kaavan pohjoisemmalle alueelle on osoitettu neljä uutta teollisuus-   rakennusten korttelialuetta ja niille on sijoitettu 22 tonttia ja eteläisemmälle osalle 20 erillispientalotonttia. Pohjoisemman alueen tieyhteys kulkee Koskenkyläntieltä.

Kaavan laatijana Helena Väisänen, Arkkitehti, SAFA

Kaava on lainvoimainen

Kuulutus

Hyväksytty

Kunnanvaltuusto 23.9.2019 § 28 (kuulutus 2.10.2019)