Hovinkulma

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.6.2021 § 111 päättänyt Hovinkulman asemakaavan muutoksen vireilletulosta.
Asemakaavoitettava alue on noin 4,9 hehtaaria ja muodostuu Kylä-Hovin (922-413-1-61) tilannomistajan omistamasta noin 4,7 hehtaarin alueesta ja kunnan omistamasta n. 2000 m2 alueesta.
Alueella on Hovin asemakaava, joka on tullut voimaan 2.5.2003, joten kyseessä on asemakaavan muutos.
Kaavoituksen tavoitteena on sijoittaa alueelle pientalokortteli.

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen
Ehdotus (Kuulutus 30.3.2022)
Luonnos (kuulutus 15.12.2021)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kuulutus 15.9.2021)
Vireille tulo (kuulutus 7.7.2021)