Harjulan ranta

Harjulan rannan asemakaavan muutos.
Kaavamuutosalue sijaitsee Koskenkylässä Koskenjoen ranta-alueella Harjulan seurantalon pohjoispuolella.

Muutos koskee Ylämäen pohjoisen asemakaava-alueen erillispientalojen korttelia 6 ja lähivirkistysaluetta.
Ranta-asemakaavan muutosalue on asetettu rakentamiskieltoon (Kh 17.10.2016 § 244).

Käsittelyn vaihe

Hyväksyminen

Kunnanvaltuusto 28.10.2019 § 37 (kuulutus 13.11.2019)

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Ehdotus

Luonnos

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma