Harjulan ranta

Harjulan rannan asemakaavan muutos; aikaisemmin Ylämäen pohjoisen asemakaava-alueen korttelin 6 ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutos.
Kaavamuutos sijaitsee Koskenkylässä Koskenjoen ranta-alueella Harjulan seurantalon pohjoispuolella.
Ranta-asemakaavan muutosalue on asetettu rakentamiskieltoon (Kh 17.10.2016 § 244).

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Ehdotus

Luonnos

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma