Harjulan ranta

Harjulan rannan asemakaavan muutos.
Kaavamuutosalue sijaitsee Koskenkylässä Koskenjoen ranta-alueella Harjulan seurantalon pohjoispuolella.

Ranta-asemakaavan muutosalue on asetettu rakentamiskieltoon (Kh 17.10.2016 § 244).

Kaavamuutos on lainvoimainen 18.12.2019