Vireillä olevat kaavat

Asemakaavoitusta ohjaa kunnan osayleiskaavat ja Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Tältä sivulta löydät parhaillaan vireillä olevien kunnan kaavahankkeiden ja maankäytön suunnitelmien nähtävillä olevat asiakirjat ja muun materiaaliin.

Vesilahdessa vireillä oleva kaavoitus