Oltavantie

Oltavantien ympäristön asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän korttelin 108 tontteja 11 ja 10, korttelin 109 tontteja 2 ja 3, Oltavantien katualuetta, jalankululle ja pyöräilylle varattua tiealuetta. Alue sijaitsee Kirkonkylässä Rautialantien ja kirkon eteläpuolella.

 

Käsittelyn vaihe

nähtävilläolo ja mielipiteen antaminen

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma