Kiinteistönmuodostus- ja rekisteripalvelut

Tontin lohkominen

Kiinteistökaupalla ostettu alue (määräala) muodostetaan omaksi tilaksi lohkomalla. Lohkomistoimitus liittyy useimmin kiinteistökauppaan, kiinteistönvaihtoon, lahjaan tai perintöön. Maanmittauslaitos lähettää määräalan omistajalle ilmoituksen, kun lohkominen on tullut vireille.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä asemakaava-alueella on voimassa oleva asemakaava. Lisätietoja maanmittauslaitoksesta.

Toimi näin

Ota yhteyttä Maanmittauslaitokseen http://www.maanmittauslaitos.fi/.

Tonttijako

Vesilahdessa kaikissa asemakaavoissa on ohjeellinen tonttijako, jolloin erillistä tonttijakoa voidaan hakea.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Tonttijako on käytössä ainoastaan asemakaava-alueella. Tonttijakoa laadittaessa kaavan mukainen rakennusoikeus voidaan jakaa muodostettaville tonteille. Asemakaavamääräykset eivät muutu tonttijakoa muutettaessa.

Toimi näin

Vapaamuotoisen hakemuksen voi osoittaa Vesilahden kunnan kaavatoimikunnalle ja lähettää kunnan kirjaamoon.

 

 

 

 

 

 

Kiinteistöjaotukseen voi tutustua esimerkiksi paikkatietoikkunassa.