Asemakaavat

Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, joka perustuu useinmiten yleiskaavan antamiin lähtökohtiin. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan mukaisina. Asemakaavalla vaikutetaan erityisesti lähiympäristön toimivuuteen ja laatuun, viihtyisyyteen ja taajamakuvaan. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavoja voidaan laatia hyvin erikokoisille alueille. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- ja virkistysalueineen ja joskus vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta.

Vesilahden kunnan voimassa olevat asemakaavat

Voimassa olevat asemakaavat löydät karttapalvelusta, linkki karttapalveluun (avautuu uuteen ikkunaan).