Avustukset ja tuet

Korjaus- ja energia-avustukset

Korjaus- ja energia-avustuksia myönnetään valtion talousarviossa vahvistettavien valtuuksien rajoissa:

Korjaus- ja energia-avustuslaki 1184/2005, muutos 1059/2008 ja 1254/2010 määrittelee avustuskohteet. Valtioneuvoston asetukset 128/2006, 115/2008, 11/2009 ja 1255/2010 ja 8/2013 tarkemmat myöntämisperusteet.
Lisäksi avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001 sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ohjeita.

Hakeminen

Hakulomakkeen saat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA).

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka hoitaa arava- ja korkotukilainoitusta sekä muita asuntotoimen toimeenpanotehtäviä.

Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuspäätös on tehty tai korjaustoimenpiteiden tekninen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.

Hakemukset toimitetaan tekniseen toimeen.