Monimuotoisempi asuminen mahdolliseksi myös Vesilahdessa

Kirkonkylän palvelukeskusalue

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Vesilahden kaupallisen keskuksen alueesta toimivampi ja viihtyisämpi kokonaisuus, jossa turvalliset liikennejärjestelyt, kevyen liikenteen yhteydet ja sijoittuminen valtakunnalliselle maisema-alueelle on huomioitu.

Asemakaavan muutoksella myös päivitetään alueelle osoitettuja käyttötarkoituksia vastaamaan nykytilannetta sekä parannetaan rakentamattomien alueiden toteutumisedellytyksiä.

Kuntalaisten näkemys / Asumisen ilta 20.3.19

Lue lisää.

Lammasniemi (/ Anttilanniemi)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on löytää yhdestä Vesilahden hienoimmista asuinkäyttöön soveltuvista ranta-alueista laadukkaan asumisen ja virkistystoiminnan harmoninen kokonaisuus.

Kuntalaisten näkemys / Asumisen ilta 20.3.19

Lue lisää.