Ylämäen koulun putkirikon tilanne

Tämä tiedote on päivittyvä.

Tiedote 3.10.2023 klo 16

Ylämäen vanhan koulurakennuksen kopiohuoneessa havaittiin 29.8.2023 putkivuoto. Vuoto korjattiin välittömästi ja Vesilahden kunnan tekniset palvelut tilasi Brado Oy:ltä kosteusvaurioituneiden rakenteiden kartoituksen sekä selvityksen vaurioiden laajuudesta ja jatkotoimenpiteistä.

Tiloista kartoitettiin kosteuspoikkeamia pintakosteudenosoittimella, väliseinärakenteista mitattiin rakennekosteuksia sekä suoritettiin aistinvaraiset havainnot. Tutkimukset tehtiin 5.9.2023 ja selvitys valmistui 3.10.2023.

Raportissa esitettyjen toimenpiteiden suunnittelu aloitetaan välittömästi yhteistyössä Ylämäen koulun henkilöstön kanssa, jotta toimenpiteet aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä koulutyöhön.

Tehtyjen havaintojen ja mittausten perusteella suositetaan seuraavia toimenpiteitä:

  • Tilasta puretaan seinäkaapistot pois
  • Kopiohuoneen ja aulan välisen seinärakenteen sisäverhouslevyt sekä koolausrakenteet uusitaan
  • Kopiohuoneen ulkoseinä puretaan hirsipinnalle
  • Kosteusvaurioitunut alakattorakenne uusitaan

Purkutöiden jälkeen olemassa oleviin rakenteisiin suoritetaan rakennekosteusmittaukset. Lisäksi varmistetaan jäävien pintojen puhtaus mikrobinäytteenotoilla. Näiden purku- ja korjaustoimenpiteiden lisäksi kaikkien käyttövesiputkien uusimista suositellaan.

Asiasta tiedotetaan lisää toimenpidesuunnitelman valmistuttua. Raportti on lisätty tämän tiedotteen liitteisiin 3.10.2023.

Tiedote 30.8.2023 klo 12

Koskenkylässä sijaitsevalla Ylämäen koululla havaittiin putkirikko tiistaina 29.8.2023. Putkirikosta aiheutuneiden vaurioiden tarkempi selvitystyö aloitetaan välittömästi.

Ylämäen vanhan koulurakennuksen kopiohuoneen lattialla havaittiin 29.8.2023 klo 8.15 siistijän toimesta vuotovettä. Vuoto oli peräisin rakennuksen välikatossa kulkevasta käyttövesiputkesta. Aamupäivän aikana paikalle saatiin putkiasentaja, joka teki alustavat toimenpiteet putkelle. Työtä jatkettiin koulupäivän päätyttyä. Tässä yhteydessä selvisi, että vuoto oli jatkunut jo jonkin aikaa ja vuodon kohdalle välikaton orgaaniseen materiaaliin oli muodostunut laho- ja kosteusvaurioita.

Tila eristetään ja vauriot tutkitaan siten, että työ tai pöly ei haittaa koulun toimintaa. Tässä yhteydessä varmistetaan, että sisäkatossa ei ole muita vastaavia vaurioita ja arvioidaan, onko rakenteellinen riski syytä korjata kiireellisesti. Vaurioiden tarkempi selvitystyö aloitetaan välittömästi ja kunta tiedottaa työn etenemisestä ja tuloksista.

Vesilahden kunnalle on ensiarvoisen tärkeää huolehtia tilojensa terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Tämän vuoksi Ylämäen koululle tuodaan sisäilman laatua mittaavia laitteita ja tutkimukset tehdään ulkopuolisen rakennusterveysasiantuntijan toimesta. Oppilaille ja henkilöstölle on annettu toimintaohjeet, mikäli heille ilmenee mahdollisesti sisäilman laatuun liittyviä oireita.

Lisätietoja

Lahtinen Marko

sivistysjohtaja

040 153 1593

marko.lahtinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Kyrkkö Roope

tekninen palvelupäällikkö

050 389 5257

roope.kyrkko@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward