Vesilahden koulukuljetuskilpailutus etenee päätöksentekovaiheeseen

Vesilahden kunnan sopimus ja sen optiokaudet koulukuljetuksien järjestämiseksi päättyvät 31.7.2024, joten hankintalain mukainen tarjouskilpailu lakisääteisen palvelun järjestämiseksi on toteutettava keväällä 2024. Kilpailutuksen valmistelu on alkanut jo vuonna 2023, jolloin analysoitiin nykyisten kuljetussopimukset ja reitit sekä toteutettiin kaikille kuntalaisille avoin liikkumiskysely, jotta kilpailutuksen yhteydessä voitaisiin huomioida myös muita kuntalaisten liikkumistarpeita. Tietoperustan pohjalta päätettiin sivistyslautakunnassa 12.12.2023 käynnistää koulukuljetuskilpailun valmistelu sekä pyytää toimielimiltä lausunnot, jotta kilpailutuksessa tulisi kaikki keskeiset sidosryhmät ja näkökulmat huomioitua.

Tarjouskilpailu Vesilahden kunnan koulukuljetusten ja asiointiliikenteen toteutuksesta ajalle 1.8.2024 – 31.07.2027 sekä optiokaudelle 1.8.2027 – 31.7.2029 (2 vuotta) toteutettiin yhteistyössä Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n kanssa 18.3.-19.4.2024. Vesilahden kunta sai määräaikaan mennessä seitsemän tarjousta. Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastelun jälkeen tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti kokonaisedullisuuden perusteella, joiden perusteella kilpailutuksen osan 1 (koulukuljetukset, asiointiliikenne ja sisäiset kuljetukset) palveluntarjoajaksi esitetään Vesilahden liikenne Oy:tä ja osan 2 (kilometritaksaiset autot) Vesilahden liikenne Oy:tä, Hallakangas Oy:tä ja Ylitalo Yhtiöt Oy:tä.

Uudella sopimuskaudella koulukuljetukset, asiointiliikenne ja kunnan sisäiset kuljetukset ovat saman sopimuksen piirissä ja organisoidaan yhtenä kokonaisuutena. Tällöin ammattitaitoiset liikennöitsijät pystyvät toteuttamaan palvelua minimoiden oppilaiden kuljetusaikoja sekä organisoimaan koulukuljetusten hiljaiselle ajalle (n. klo 10 – 13) sisäisten kuljetusten ja asiointiliikenteen ajoa. Asiointiliikenteen reittejä ja toiminta-aikoja suunnitellaan tarkemmin liikennöitsijän valinnan jälkeen hyödyntäen marraskuussa 2023 toteutettua liikkumistarvekyselyä. Tavoite on luoda entistä parempia mahdollisuuksia asiointiin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan osallistumiseen.

Ota yhteyttä

Lahtinen Marko

sivistysjohtaja

040 153 1593

marko.lahtinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

arrow_upward