Muutoksia rakentamismääräyksiin

Rakentamisen lainsäädäntö uudistuu lähivuosina. Tiedotamme tässä infossa tulevista rakentamisen säädösten muutoksista sitä mukaa, kun lakimuutosten sisältö tarkentuu ja varmistuu.

Eduskunta hyväksyi uuden rakentamislain 1.3.2023, ja laki tulee voimaan 1.1.2025. Rakentamislaki korvaa nykyisen maankäyttö- ja rakentamislain rakentamisen säädösten osalta. Nykyisen hallituksen hallitusohjelma sisältää korjauksia uuteen rakentamislakiin, joita ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan. Myös lakia täydentävien asetusten valmistelu on käynnissä. Lain korjausten ja asetusten odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2024. 

Lainsäädännön muuttuessa myös kunnan omat säädökset ovat tarpeen päivittää. Vesilahden kunnan hallintosääntö ja rakennusjärjestys uusitaan vuoden 2024 aikana, jotta ne toimivat yhteensopivasti rakentamislain kanssa. 

Uuden lainsäädännön päätavoitteina on ollut

  • Ilmastonmuutoksen torjunta rakennushankkeissa 
  • Rakentamiseen liittyvän byrokratian vähentäminen ja lupa-asioinnin sujuvoittaminen 
  • Parannuksia rakennuttajan oikeusturvaan 
  • Digitalisaation kehittäminen 
  • Rakentamisen luvituksen ja lupakynnyksen yhtenäistäminen valtakunnallisesti 

Tiedotamme kuntalaisia näiden tavoitteiden toteuttamisesta ja muutenkin uusien määräysten sisällöstä ja aikataulusta sen mukaan, kun lain korjaukset ja asetusvalmistelu etenee ja lain tiedot varmistuvat. 

Vesilahden kunta on mukana 2.-4.2.2024 järjestettävillä Asta-messuilla Tampereen messu- ja urheilukeskuksen A-hallissa. Tule keskustelemaan ja kysymään rakentamisesta Vesilahden osastolle A801.

Ota yhteyttä

Kannisto Janne

tarkastusinsinööri, soittoaika ma-to 9-15

040 620 9340

janne.kannisto@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward